2021/1900 ve 2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme Hk.

SİRKÜLER:2021-602

Sayın Üyemiz,

  • T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir örneği ekli yazıda; Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının yazısına atıfla, belirli üçüncü ülkelerden belirli ürünlerin Birlikte serbest dolaşıma girmesini düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak artırılması ile acil önlemlere ilişkin 2019/1793 sayılı AB Uygulama Regülasyonunda değişiklik yapılmasına dair Komisyon’un 27 Ekim 2021 tarihli ve 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonuna ilişkin Müşavirliğimize yazılı bir bildirimde bulunduğu belirtilmiştir.. Söz konusu düzenleme çerçevesinde belirli ürünlerin pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığı belirlenmiştir.

Bildirimde ayrıca, belirli yüklerin Birlikte serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon’un 10 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15 Mart 2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15 Ocak 2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceği de ifade edilmiştir..

Eki: Yazı Sureti ve Ekleri