2021 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı

Sayın Üyemiz, 

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 14:00’de, Genel Sekreterlik Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Belirtilen bu tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 11:00’de, aynı yerde yapılacaktır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin, Genel Kurulla ilgili 8. maddesi hükmü gereği,

Birliğimiz genel kuruluna iştirak edebilmek için;

Son iki takvim yılı (2020-2021) itibarıyla Birliğimiz üyesi bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek (Birliğimize borcu bulunmayan), son iki takvim yılı (2020-2021) içinde Birliğimiz iştigal sahasına giren maddelerden, Birliğimiz üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birliğimiz kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen;

 1. Tüzel kişi üyelerin

 • Temsilci bildirim yazısını,

 • Temsile yetkili olan temsilcinin belirtildiği güncel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesini

 1. Gerçek kişi üyelerin

 • Katılım bildirim yazısını,

 • Geçerlilik tarihi Birliğimiz genel kurul tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanının aslı veya Birlik merkezimiz tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisini,

ilk toplantı tarihinden, en az onyedi gün önce (30 Mart 2022 Çarşamba - 17:30) mesai saati bitimine kadar, Genel Sekreterliğimiz merkezinde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

GÜNDEM :

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

 2. Başkanlık divanının seçilmesi

 3. 2021 yılı Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi

 4. 2021 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi

 5. 2021 yılı Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi

 6. Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun 2021 yılı iş ve işlemleri için ibrası

 7. 2022 yılı bütçe ve iş programının görüşülmesi ve oylanması

 8. Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi

 9. Dilekler ve kapanış

İRTİBAT

Tel        : 0 442 232 25 00

Faks     : 0 442 232 25 90

E-mail : bilgi@daib.org.tr                                                                                           

Ekler: 

1- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (Tüzel Kişi Üyeler İçin)

2- Katılım Bildirim Yazısı Örneği (Gerçek Kişi Üyeler İçin)

3- Genel Kurula İlişkin Bilgi Notu