2021 Ürünü Aflatoksinli Kuru İncir Oranı ve İmha Edilmesi Hk.

SİRKÜLER:2021-546

Sayın Üyemiz,

  • Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Aflatoksinli İncirlerin İmhası Projesi kapsamında Birliğimiz yetkililerince yapılan işletme ziyaretleri, üyelerimizden alınan görüşler ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda; 2021/22 sezonunda Birliğimiz yetkililerine teslim edilecek olan 2021 ürünü kuru İncirlerde aflatoksin oranının % 1 olması ve yeni mahsul ürünlerin 21 Ekim 2021 tarihi itibariyle firmalarımızdan teslim alınmaya ve imha edilmeye başlanması kararlaştırıldığı bildirilmiştir..

Bu çerçevede "Aflatoksinli Kuru İncirlerin işletmelerde Kontrolü, Teslim Alınması, İmha Edilmesi ve Geri Ödemeye ilişkin Uygulama Şartnamesi" ile "Ödeme ve Devir Dilekçe" örnekleri ekte yer almaktadır.

 

 Ekleri:

1- Uygulama Şartnamesi

2- 2 Adet Dilekçe Örneği