2019-2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

ÖNEMLİDİR

 

SİRKÜLER:2021-317

Sayın Üyemiz,

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2019-2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 15:00’de, Genel Sekreterlik Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Belirtilen bu tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 30 Temmuz 2021 Cuma günü ekseriyet aranmaksızın, saat 11:00’de aynı yerde yapılacaktır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin, Genel Kurulla ilgili 8. maddesi hükmü gereği, son iki takvim yılı (2019, 2020) itibariyle birliğimiz üyesi olanların;

    1)     Tüzel kişi üyelerin temsilci bildirim yazısını, gerçek kişi üyelerin katılım bildirim yazısını,

    2)     Tüzel kişi üyelerin Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan imza sirkülerini, gerçek kişi üyelerin noter tasdikli imza beyanını (belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.)

İlk Genel Kurul toplantı tarihinden, en az üç iş günü önce (26 Temmuz 2021 Pazartesi- 17:30) mesai saati bitimine kadar, Genel Sekreterliğimiz merkezinde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı gümrük beyannamesi istenebilecektir.

Ekte belirtilen hususlara riayet ederek, üye ihracatçıların sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ve bu şekilde mesleki dayanışmayı temin eden önemli bir platform olan, Birliğimiz Genel Kurul toplantısına katılıma, azami hassasiyet gösterilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.


                                                                                                Melih LEYLİOĞLU
                                                                                               Genel Sekreter Yardımcısı


Ekleri :
1- Gündem
2- Genel Kurul Esasları
3- Temsilci Bildirim Yazısı
4- Katılım Bildirim Yazısı