• 07.06.2022 02:06 Salı
  • 07.06.2022 03:06 Salı

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır 7 Haziran 2022 Salı günü 14:00-15:30

T.C. Ticaret Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 02 Haziran 2022 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Mısır’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı “Mısır: Makine ve Aksamları (Endüstriyel Makineler)” konulu bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmiştir..

Eki: Mısır E-Sohbet Toplantısı