• 15.04.2021 02:04 Perşembe
  • - 15.04.2021 03:04 Perşembe

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler

Tim'den alınan yazı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 15 Nisan 2021 Perşembe günü 14.00-15.00 saatleri arasında Kamerun’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir..   Eki: Alınan Yazı