• 25.03.2021 08:03 Perşembe
  • 28.03.2021 08:03 Pazar

KIRGIZİSTAN FUAR DUYURUSU

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atfen,

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası (KR CCI) Başkanı Murat Şarşekeev'in 25-28 Mart 2021 tarihlerinde Bişkek'te düzenlenmesi öngörülen Expo Eurasia-Kyrgyzstan 2021 2. Uluslararası Fuarı'na ilişkin Bişkek Büyükelçimizi muhatap yazısı ile broşür ve sergi şeması iletilmiş olup; anılan broşürün bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmiştir.