• 02.03.2022 12:03 Çarşamba
  • 04.03.2022 01:03 Cuma

Firma - Uluslararası Öğrenci İşbirliği Projesi Hk.

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere ülkemiz, dünyanın neredeyse her ülkesinden uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu insan kaynağı, ihracatta hedeflenen seviyelere ulaşabilmek için, yurt dışında ticaret yapan iş insanlarımızın ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları yönünde potansiyel teşkil ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından uluslararası öğrenciler ile ihracatçı iş insanlarımızı uluşturmayı amaçlayan http://ik.hib.org.tr/ web sitesinin yayına girdiği bildirilmektedir.

Bahse konu web sitesi ile uluslararası öğrencilerin öğrenci iken staj statüsünde ve mezuniyetlerini müteakip Türk ihracatçı firmalar bünyesinde gerek Türkiye’de gerekse kendi ülkesinde işbirliği yapması öngörülmekte olup, bu kapsamda üniversitelerimizde öğrenim gören ve kendi ülkelerinde iş yapan ihracatçı firmalarımızda çalışmak isteyen uluslararası öğrencilerin başvuruları alınmaya başlamıştır.