Afganistan Hakkında İşbirliği Konf. (RECCA) İş Forumu

Anasayfa / Heyetler / Afganistan Hakkında İşbirliği Konf. (RECCA) İş Forumu
Afganistan Hakkında İşbirliği Konf. (RECCA) İş Forumu

Son Güncellenme Tarihi: 22/02/2017 13:47:13

Sayı   : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Afganistan İş Formu  Hk.

 

SİRKÜLER:2017-082

Sayın Üyemiz,

*Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

İlgi: 17/02/2017 tarih ve 73.sirkümüz,

Ekonomi Bakanlığından Meclisimize iletilen yazıda, ilgi yazımızda da belirtilmiş olan Afganistan Bölgesel İşbirliği Konferansı (RECCA) İş Forumu'nun, 1-2 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmiştir.

Bahse konu yazının devamında özetle; anılan toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Türkiye ve Afganistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme amaçlı önerilere ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin olarak bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın ilgili ülke pazarında yaşadıkları sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notlarının (firmalardan gelen orijinal sorun formlarıyla birlikte), 23 Şubat 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Meclisimize ve habibetutar@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

                                                                                                          Melih LEYLİOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter Yrd

 

 

 

 

 

 

 

EK: Taslak Program (1 Sayfa)