Çin Uluslararası İthalat Fuarı

Çin Uluslararası İthalat Fuarı

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/785-01742 02/05/2018
Konu: Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hk.


SİRKÜLER:2018-177


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanhay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) düzenlenecek olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı” na İstanbul Maden ve Metaller ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMIB) tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmesi Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtilmektedir.


Yazıda devamla, Çin Yönetimi tarafından 2013 yılında ülkenin gelecek 10 yıllık ekonomik yol haritasını belirlemek üzere uygulamaya konan, "Yeni Normal (New Normal)" politikası ile anılan ülke yüksek hızlı büyümeden orta-hızlı ancak sürdürülebilir büyümeye geçerken, hızın ve miktarın önemli olduğu bir üretim modelinden kalite ve inovasyon temelli bir modele evrilmeyi hedeflendiği Devlet yatırım' ve dış talebe bağlı ihracat odaklı kalkınma modelini benimseyen ÇHC ekonomisinin motor gücünün bundan sonra iç tüketim ve hizmetler sektörü olması öngörüldüğü 2016-2020 dönemini kapsayan 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda da bahse konu ekonomik dönüşümü resmi olarak teyid eden ÇHC' nin, önümüzdeki dönemlerde ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ithalatçısı konumuna gelmesi de beklendiği ifade edilmektedir.


Bu itibarla, ilk kez düzenlenecek olan ve ÇHC Yönetimi tarafından en üst düzeyde destek gören bahse konu ithalat fuarının, anılan ülkenin ithalatını artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla düzenlediği dikkate alındığında, firmalarımızın oluşan bu fırsatı değerlendirmesi büyük önem arz ettiği, ekte tanıtım broşürünün bir örneği de iletilen mezkur fuar organizasyonu sekiz holde gerçekleştirilecek olup, bu hollerde yüksek teknoloji ürün grupları, elektrikli ev aletleri ve elektrik-elektronik tüketim malları, otomotiv, giyim ve aksesuar ürünleri, gıda ve tarım ürünleri ile sağlık ekipmanları: hizmet sektörü holünde ise turizm, yeni teknolojiler, kültür & eğitim, yaratıcı tasarım alanında ürün ve hizmetler sergileneceği belirtildiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki: Çin Uluslararası İthalat Fuarı-İnfo

Duyuru Linki: http://www.ikmib.org.tr/tr/cinde-duzenlenen-ilk-ithalat-fuari.html