Food İstanbul 2017 Fuarı Alım Heyeti Programı

Food İstanbul 2017 Fuarı Alım Heyeti Programı

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01
Konu : Food İstanbul 2017 Fuarı
Alım Heyeti Programı Hk.


SİRKÜLER:2017-410


Sayın Üyemiz,
- İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda: Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda, CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş. tarafından 20-23 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Food İstanbul 2017 — Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda işleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı" ile eş zamanlı olarak, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ihracatçıları Birliği tarafından 20 Eylül 2017 tarihinde, özel sektör temsilcilerinin katılımıyla alım heyeti programları gerçekleştirilecektir.


Aşağıda verilen CNR EXPO adresinde 20 Eylül 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelerde katılmak isteyen firmalarımızın, talep ettikleri firmaları işaretlemek suretiyle, dahil olmak istedikleri fuar alım heyetine ilişkin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 18 Eylül Pazartesi saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimizin hububat@iib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmekte olduğu ifade edilmiştir


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Ek..:
1-Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Katılımcı Başvuru Formu
2-Alım Heyeti Katılan Firma Listesi