World Food Moscow 2017 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

World Food Moscow 2017 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Wold Food Moscow 2017 Milli Katılım Organizasyonu Hk.

 

SİRKÜLER:2017-327

Sayın Üyemiz,

- İstanbul İhracatçılar Birliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

                                                                                        

Moskova / Rusya Federasyonumda, 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2017 (WFM) Uluslararası Gıda Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterliğimiz tarafından gerçekleştirilecektir.

2016 yılında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 65 farklı ülkeden 1.433 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı 28.922 kişi ziyaret etmiştir. Rusya ve bölgesinin en büyük 2. fuar organizasyonu olarak gösterilen ve yaklaşık 60.000 m2'lik alanda gerçekleştirilen WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, 900 Euro/m2 bedel üzerinden Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

 -Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

-Fuar resmi katalogunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere

-İstanbul'da hazırlanan katılımcı katalogunda yer alma

- Fuara giriş kartı temini

 -Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telcfon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 28/07/2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd. 

 

                                                                       

                                                                                               

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ayşe Ekinci - Nur Arslan

Tel: 0212 454 06 89 - 0212 454 06 50

Mail: aekinci@iib.org.tr: - karslan@iib.org.tr

 

 

EK: Fuar Sirküleri Başvuru ve Katılım Sözleşmesi