Çin Avrasya Expo Fuarı

Çin Avrasya Expo Fuarı

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01
Konu : Çin Avrasya Expo Fuarı Hk.


SİRKÜLER:2017-306


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, 24-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi/Çin'de düzenlenecek olan "China Eurasia Commodity and Trace Expo 2017- Çin Avrasya Expo Fuarı"na Orta Anadolu ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından milli katılım organizasyonu düzenlenmesinin Bakanlıklarınca uygun görüldüğü, belirtilmektedir.
Bilindiği üzere, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Kararın 4 üncü maddesi birinci fıkrası "c" bendinde yer alan katılımcı tanımına istinaden aynı fıkranın "ç" bendinde "Üretici/İmalatçı Organizasyonu: Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (tanıtım grupları, federasyon, birlik, dernek) ile İhracatçı Birlikleri" olarak ifade edilmektedir.


Bu kapsamda, 19-22 Eylül 2016 tarihleri arasında bir önceki sene düzenlenen bahse konu fuara Bakan Yardımcımız Sayın Fatih METIN başkanlığındaki heyet ile katılım sağlandığı, Sayın Bakan Yardımcımız tarafından Çin Makamlarına fuarın 2017 yılındaki organizasyonunda ülkemizin çok daha güçlü bir şekilde temsil edileceğinin belirtildiği dile getirilmektedir. Anılan fuarın bu seneki açılışına Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımları öngörülmekte olup, bahse konu fuara ihracatçı Birliklerinin de katılım sağlamalarının faydalı olacağı ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


Murat KARAPINAR
Genel Sekreter