EACT EXPO 2017 Milli Katılım Organizasyonu

EACT EXPO 2017 Milli Katılım Organizasyonu

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01
Konu : EACT EXPO 2017 Milli Katılım Organizasyonu Hk.


SİRKÜLER:2017-290


Sayın Üyemiz,
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


2012 yılından bu yana Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilen China- Eurasia Fuarı bu yıl "China Eurasia Commodity and Tracee - EACT EXPO 2017" adı altında 24-28 Ağustos 2017 tarihleri arasında Urumçi'de gerçekleştirilecek olup Genel Sekreterliğimizce yeniden milli katılım organizasyonu için gerekli çalışmalara başlanmıştır.


Anılan bölgenin Türkiye için taşımakta olduğu özel anlamın yanı sıra Orta ve Batı Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin arzu edildiği bu dönemde, söz konusu fuarın anılan pazara girmek isteyen firmalar için büyük bir imkân yaratacağı düşünülmektedir.


Diğer taraftan, söz konusu etkinlik, tarafımızdan salt ticari bir organizasyon olarak değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı ve Türk ve Türkiye imajının anılan bölgede etkin olarak sunulabilmesi hedeflenmiştir.


EACT EXPO 2017 fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m2 bazında ödenecek tutarın oranı %50 olup, üst limit 50.000.-Türk Lirası'dır.


Bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti 2017 yılında hedef ülkeler arasında yer almakta olup fuara katılan firmalar 20 puan ilave destekten yararlandırılacaklardır.


Bu bağlamda konunun, ekte bir örneği yer alan başvuru formunu en geç 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir


Bilgi ve gereğini rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Ek…: Başvuru Formu