Brunei Darussalam Fuar Bilgileri

Brunei Darussalam Fuar Bilgileri

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Fuar Duyurusu Hk.

 

SİRKÜLER:2017-162

Sayın Üyemiz,

- Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, Brunei Darussalam'da 2008 yılından bu yana yerel ve uluslararası firmaların katılımıyla düzenlenmekte olan Brunei Tüketici Fuarı'nın, ülkedeki önde gelen ticari etkinliklerden birini teşkil etmekte olduğu vurgulanmakta, söz konusu fuarın organizasyonunu gerçekleştiren Sunlit Firması'ndan alınan bir yazıya atfen, 19. Brunei Tüketim Fuarı'nın 18-22 Ocak 2017 tarihlerinde 400 firmanın iştirakiyle düzenlendiğinin bildirildiği ve firmalarımızın Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan 20. Tüketim Fuan'na davet edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 19. Brunei Tüketim Fuarı'na Singapur'dan mücevhercilik alanında faaliyet gösteren bir işadamımız ile Tayland'dan Beko Firmamızın temsilciliğinin iştirakte bulundukları kaydedilmekte, söz konusu etkinliğin, Brunei halkının tüketim alışkanlıklarının gözlenmesi bakımından, ülkemizde veya bölgemizde mukim olup, bu ülkeyle iş yapmak isteyebilecek firmalarımız için önemli bir imkan sunacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, Sunlit Firması tarafından iletilen örneği ilişik fuar katılım formu ile 19. Tüketim Fuarı'nın düzenlemesi bağlamında kullanılan salon planının fikir verebileceği düşüncesiyle ekte iletildiği kaydedilmektedir

  Bilgi ve gereğini rica ederim.   

 

 

 

Murat KARAPINAR 

Genel Sekreter

 

                                                                                         

 

EK: Fuar Bilgi Formu