Duşanbe/Tacikistan Fuar Duyurusu

Duşanbe/Tacikistan Fuar Duyurusu

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Fuar Duyurusu Hk.

 

SİRKÜLER:2017-110

Sayın Üyemiz,

- T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, "International Universal Exhibition- Fair Tajikistan 2017" fuarının 27-29 Temmuz 2017 tarihlerinde Duşanbe/Tacikistan'da gerçekleştirileceğinden bahisle, söz konusu fuara ilişkin tanıtım broşürü, katılım formu ile Duşanbe'deki otellerin yer aldığı listesinin birer örneğinin ilişikte yer aldığı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

                                                                                  

 

 

                                                                                                          Melih LEYLİOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Yazı Eki