Sweets and Snacks Şikago 2017

Sweets and Snacks Şikago 2017

Sayı     : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Sweets and Snacks Şikago 2017 Hk.

 

SİRKÜLER:2017-049

Sayın Üyemiz,

*İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

23-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Şikago / Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan “SWEETS&SNACKS EXPO ULUSLARARASI ÇİKOLATA, ŞEKERLEME VE ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLER FUARI”nın Türkiye milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilecektir.

Sweets & Snack Fuarı bu sene 20. kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda şekerleme, bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller ile pastacılık ürünleri sergilenecektir

2016 yılında, 15.000 m2'Iik net sergi alanında, 90 farklı ülkeden 760 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 17.000 kişi ziyaret etmiştir. Sweets & Snacks Fuarı çikolata, şekerleme ve atıştırmalık ürünler sektöründe Amerika kıtasının en büyük fuarı olup kişi başı şeker tüketiminin en yüksek olduğu, 25 milyar USD'lik ABD pazarına giriş için ideal bir organizasyondur.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 10 Şubat 2017 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

                                                                                                                            

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.

 

Ayrıntılı bilgi içiıı:

Hububat Birliği - Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Ayşe Ekinci - Burak Kalkavan

Tel: 0212 454 06 89 - 454 06 50

Faks: 0212 454 05 01-02

E-Mail: hububat@iib.org.tr

 

Ek: 1 sayfa Sirküler, 1 Sayfa Başvuru Formu, 5 Sayfa Fuar Katılım Sözleşmesi