Rusya Fed.Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Top., 24 Nisan 2017, İstanbul

Rusya Fed.Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Top., 24 Nisan 2017, İstanbul
  • Başlangıç Tarihi: 2017-04-24
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-04-24
  • Etkinlik Yeri: İstanbul

Sayı   : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Rusya Fed.Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Top., 24 Nisan 2017, İstanbul  Hk.

 

 

SİRKÜLER:2017-183

Sayın Üyemiz,

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’den alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

       Türkiye ile Rusya arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren İş Konseyimiz, birçok başarıya imza atmış ve ülkelerimiz arasındaki ikili ticarete ivme kazandıran çalışmalar yapmıştır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki taraflı ilişkileri canlı tutmak, Rusya'da iş yapmak isteyen Türk firmalarına ilk kaynaktan bilgi sağlamak amacıyla 2017-2018 yılları döneminde de Rusya Federasyonu bölgelerinin tanıtımına yönelik etkinliklerimizi devam ettirmeyi planlamaktayız. Bu bağlamda, bugüne kadar Rusya Federasyonu'nun Türkiye'deki Ticaret Mümessilliği ile işbirliğinde başta Mariy El, Tataristan, Dağıstan, Adıge Özerk Cumhuriyetleri, Pskov, Soçi, Leningrad Bölgesi olmak üzere, Rusya'daki birçok bölgenin tanıtım toplantıları Türk iş çevrelerinin geniş katılımıyla İş Konseyimiz organizasyonunda gerçekleştirilmiştir.

      Bu bağlamda, 24 Nisan 2017, Pazartesi günü saat 14:00-15:45 arasında Ulyanovsk Bölgesi Valisi Sergey Morozov başkanlığındaki heyetin katılımı ile ''Ulyanovsk Bölgesinin Tanıtım Toplantısı'nın İş Konseyimiz ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Anılan bölgedeki iş ve yatırım olanakları hakkında bilgi, son olarak 2013 yılında yine Türkiye-Rusya İş Konseyi organizasyonunda yapılan etkinlik sırasında Türkiye iş çevreleri ile paylaşılmış ve büyük ilgi görmüştü. Nitekim, Vali Morozov Rusya dönüşü toplantıya katılan firma temsilcileri ile temasları sürdürmüş ve birçok üyemizin ilgi alanına göre işbirliği teklifi sunmuştur. Halihazırda Türk firmaları tarafından bu bölgede hayata geçirilen projeler arasında oto koltuk üretimi, bira fabrikası, kaynak teli fabrikası gibi yatırım örnekleri ilgi çekmektedir.

       Taslak programı ekte sunulan Tanıtım Toplantısı sırasında Rusya Federasyonu'nun hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Ulyanovsk'ta başta tekstil, kumaş, iplik, hazır giyim, ayakkabı üretimi, tarım, hayvancılık, bitki yetiştiriciliği, gıda ürünlerinin işlenmesi, süt ve süt ürünleri, küçük ev aletleri, beton, seramik, vitrifiye, mobilya ve rüzgar enerjisi alanlarında yaşanan gelişmeler, bölgede yatırımların teşvik mekanizmaları hakkında güncel bilgilerin katılımcılara aktarılması öngörülmektedir.

       Taslak programı ekte sunulan etkinliğe katılmak isteyen üyelerinizin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/377/8512  adresinde bulunan online kayıt formunu en geç 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 18:00'a kadar doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.    

 

 

 

 

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd. 

                                 

 

 

 

 

Ek: 4 sayfa