Seminer Duyurusu

Seminer Duyurusu
  • Başlangıç Tarihi: 2017-01-30
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-01-30
  • Etkinlik Yeri: İstanbul Ticaret Odası

Sayı: 30243495. TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu: Seminer Duyurusu

SİRKÜLER:2017-020

Sayın Üyemiz,

*İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Malumunuz olduğu üzere, yerlileştirme faaliyetleri ülkemiz açısından özellikle Savunma, Havacılık ve Ulaşım sektörlerinde kritik bir öneme sahiptir. Odamızın geçmiş yıllarda ilgili taraflarla oluşturduğu somut işbirlikleri ve tecrübeleri doğrultusunda 2017 yılında Odamız Türk Yan Sanayi Borsası Birimince yerlileştirmeye yönelik yürütülen seferberlik kapsamında; THY Teknik A.Ş. ve Odamız işbirliğinde satınalma politikaları, prosedürleri, offset yükümlülükleri vb. tedarikle ilgili konularda yan sanayici firmalarımızı bilinçlendirmeye yönelik olarak "THY Teknik Yerlileştirme Seferberliği Semineri" gerçekleştirilecektir.

Söz konusu seminerin amacı; ülkemiz havacılık sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak, yerli sanayi üretimini desteklemek ve Türk havacılık sanayinin kalite ve standartlar açısından daha yüksek noktalara ulaşmasını sağlamak, havacılık sanayi envanterinde bulunan yerli malzeme oranını arttırmak, yurtdışından tedarik edilen malzemelerin yerli sanayi imkânları ile üretilebilirliği konusunda sanayicimizi ve kamuoyunu bilinçlendirmek ayrıca yurtiçinden temin edilen malzemelerde rekabet ortamını tesis etmektir.

Bu kapsamda, seminer katılımcıları Odamız tarafından Mart ayında THY Teknik A.Ş. hangarında gerçekleştirilecek "THY Teknik A.Ş. Tedarikçi Günleri"ne katılmak için ön kayıt yaptırma şansına sahip olacaklardır.

30 Ocak 2017 tarihinde Odamızda gerçekleştirilecek "THY Teknik Yerlileştirme Seferberliği Semineri"ne katılmak ve bu alanda faaliyet göstermek isteyen firmalarımızın aşağıdaki formu doldurarak 0212 455 62 38 no.lu faksa veya elif.cakir@ito.org.tradresine iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.

 

THY Teknik Yerlileştirme Seferberliği Semineri

30 Ocak 2017 saat: 09:30

Firma Unvanı : ………………………………………………………………………………………………………….

Katılımcı Adı : ……………………………………………………………………………………………………………

Telefon : ……………………………………………………………………………………………………………

e-posta : ……………………………………………………………………………………………………………