Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Formu

Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Formu
  • Başlangıç Tarihi: 2017-03-28
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-03-28
  • Etkinlik Yeri: Arnavutluk

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Formu Hk.

 

SİRKÜLER:2017-135

Sayın Üyemiz,

- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Forumu'nun, Bakanımız Sayın Faruk ÇELİK'in teşrifleriyle 28 Mart 2017 tarihinde Arnavutluk'ta gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu Forum kapsamında iki ülkenin tarım sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerine karşılıklı diyalog kurma imkânı sağlanmakta olup, malumunuz olduğu üzere benzer tarım iş forumları daha önce Gürcistan, İran, Ukrayna, Çekya ve Azerbaycan ile son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Anılan Foruma ilişkin resmi yazı Kurumunuza bilahare gönderilmiş olup, ekte iletilmektedir. Bahse konu Foruma, Birlik üyelerinizden ve/veya kurumunuz adına katılım sağlayacak, anılan ülkeyle iş yapabilme kapasitesine haiz temsilcilerin isim ve iletişim bilgilerinin aşağıdaki tablo vasıtası ile doldurularak, 17.03.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar dispazar@tarim.gov.tr  e-posta adresine ön kayıt amacıyla iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu Foruma ilişkin program ayrıca katılımcılara iletileceği ifade edilmektedir.

      Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                   Hikmet MARAŞLI

                                                                                                                     Şube Müdürü

                                                                                                                   Genel Sekreter V.

                                            

                                                                                                                 

Isinı/Ünvanı

Şirket/Kurum

Faaliyet Alanı

Telefon

E-posta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazlı Kılıçaslan

Avrupa Birliği Uzmanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Dış Pazar Stratejileri Çalışına Grubu

Tel: +90 312 28733 60/4599

 

Nazlı Kılıçaslan

EU Expert

Ministry of Food, Agriculture and Livestock General Directorate of EU

Working Group of  Foreign Market Strategies

Phone : +90 312 28733 60/4599