2016 Yılı Olağan Genel Kurulu

2016 Yılı Olağan Genel Kurulu
  • Başlangıç Tarihi: 2017-04-07
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-04-08
  • Etkinlik Yeri: Palandöken Sway Hotel Erzurum

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.TAN.ORG.2017/01.10 –                                          07/03/2017

Konu   : 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu Hk.

 

SAYIN ÜYEMİZ

                                                                                                                    ÖNEMLİDİR    2017/109 Sirküler :

            Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere, 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 15:00’de Palandöken Sway Hotels toplantı salonunda, belirtilen bu toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı  8 Nisan 2017 Cumartesi günü ekseriyet aranmaksızın, saat 11:00’da aynı yerde yapılacaktır.

            Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin, Genel Kurulla ilgili 8. maddesi hükmü gereği;

    1)     Temsilci bildirim yazısını,

    2)     Firmanın kanuni temsilcisinin, temsil ettiği tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğunu bildiren, Ticaret Sicili Gazetesini,

    3)     Ticaret Sicili Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan imza sirkülerini, (2. ve 3. maddedeki belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.)

    4)     Fiili ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yaptığınıza ilişkin, Gümrük Müdürlüklerince kapatılmış, 2015 veya 2016yılına ait en az bir adet Gümrük Beyannamesi fotokopisini,

            Bu Genel Kurulun seçimsiz olması nedeniyle, ilk Genel Kurul toplantı tarihinden, en az üç gün önce (3 Nisan 2017 Pazartesi) mesai saati bitimine kadar, Genel Sekreterliğimiz merkezinde olacak şekilde göndermeniz ve ekte belirtilen hususlara riayet ederek, üye ihracatçıların sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ve bu şekilde mesleki dayanışmayı temin eden önemli bir platform olan, Birliğimiz Genel Kurul toplantısına katılıma, azami hassasiyeti göstermeniz hususunda;

            Bilgi ve gereğini rica ederim.                        

                                                                                     

 

                                                                                                   Murat KARAPINAR

                                                                                                      Genel Sekreter

 

                                                                                        

Ekleri   :          

1- Gündem

2- Genel Kurul Esasları

3- Temsilci Bildirim Yazısı