Türkiye - Azerbaycan-Gürcistan 5. İş Forumu

Türkiye - Azerbaycan-Gürcistan 5. İş Forumu
  • Başlangıç Tarihi: 2017-02-16
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-02-17
  • Etkinlik Yeri:  İstanbul Intercontinental Oteli

Sayı     : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Türkiye-Azerbeycan-Gürcistan 5. İş Formu Hk.

 

SİRKÜLER:2017-067

Sayın Üyemiz,

*Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ndan alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda, 16 Kasım 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanırken resmi programdaki değişiklik nedeniyle ertelenen Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan iş forumlardan (TAG-İF) beşincisinin, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Sayın Şahin MUSTAFAYEV, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Giorgi GAKHARlA'nın yanı sıra üç ülkenin iş dünyası yöneticileri ve iş insanlarının katılımıyla, 17 Şubat 2017 tarihinde. İstanbul Intercontinental Oteli'nde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bahse konu yazının devamında özetle; Azerbaycan ve Gürcistan'da pazar payımızın artırılması ve adı geçen ülkelere yönelik yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek iş forumu kapsamında üç ülke girişimcileri arasında iş görüşmeleri gerçekleştirileceği ve konuk ülkelerden gelecek heyet listeleri ile programa ilişkin güncel bilgilerin, katılım teyidi veren firma temsilcilerine bilahare iletileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, konuyla ilgilenen firma temsilcilerimizin en geç 14 Şubat 2017 Salı günü mesai bitimine kadarhttp://portal.deik.org.ti/KatilimFormu/342/ adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yapmaları gerekmekte olduğu, ayrıntılı bilginin ise DEİK'ten temin edilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

                                                                                                          Melih LEYLİOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter Yrd

 

 

EK : Taslak Program (1 Sayfa)