Aile Şirketlerinde Şirket Anayasası, Şirketlerde Nesiller Arasında Yetki Devri Semineri

Aile Şirketlerinde Şirket Anayasası, Şirketlerde Nesiller Arasında Yetki Devri Semineri
  • Başlangıç Tarihi: 2017-03-27
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-03-27
  • Etkinlik Yeri: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Konferans Salonu Erzurum

Sayı     : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Aile Şirketlerinde Şirket Anayasası, Şirketlerde Nesiller Arasında Yetki Devri Semineri Hk.

 

SİRKÜLER:2017-060

Sayın Üyemiz,

Genel Sekreterliğimiz faaliyetleri çerçevesinde ve bölgemiz ihracat yapısının sağlıklı bir şekilde artması yönünde gerçekleştirilen çeşitli çalışmalar kapsamında, eğitim’in bölgemiz ihracatçı firmaları açısından önem arz eden bir konu olduğu göz önüne alınarak, ihracat faaliyetlerinin başarıyla yürütülmesinde; yetişmiş, uzman elemanlara sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle, firma ve kuruluşlarımızda çalışan elemanların ve konuya ilgi duyan tüm kesimlerin bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamak ve gereksinim duyulan nitelikli işgücünün oluşmasına yardımcı olmak amacıyla, çeşitli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmakta olup, bu kapsamda;

27 Mart 2017 Pazartesi günü 13.30 – 17.00 saatleri arasında, Genel Sekreterliğimiz seminer salonunda,

EĞİTİM

İÇERİĞİ

• AİLE ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET ANAYASASI

 

 

 

 

• ŞİRKETLERDE NESİLLER ARASINDA YETKİ DEVRİ

• Kurumsallaşmak Şart mı?

• Kurumsallaşmak Ne zaman ve Nasıl?

• Aile Anayasası

• Misyon Vizyon ve Değerler

• Yönetim Kültürü/Kurum Kültürü/Kurumsal Yönetişim İlkeleri

• Stratejik ve Hedef Birlikteliği

•Yönetim Kurulu Nasıl Oluşturulmalı, Görevleri ve Toplantı Sistematiği

• CEO / Genel Müdür Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

• Başkan ve Genel Müdür Görev Dağılımı

• 2. Kuşağa Yetki Devri

• Sermayenin 5 Boyutu

Bilgi Akışının Güvenirliği ve Kalitesi

• İç Denetim / İç Kontrol

• Kurumsallaşmayı Nasıl Ölçebiliriz?

Konularının işleneceği bir “Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyenlerin ek’teki katılım formunu doldurarak Genel Sekreterliğimizin 0 442 214 11 89 – 90 – 91 nolu fakslarına veya tanitim@daib.org.tr   adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

                                                                                                                            

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.

 

 

EK: 1 Adet Katılım Formu

Detaylı Bilgi İçin Tel:0 442 214 11 84 - (302) www.daib.org.tr

http://daib.org.tr/dosyalar/seminer-katilim-formu-mart-ayi.doc