Türkiye-Lüksemburg JETCO III. Dönem Toplantısı

Türkiye-Lüksemburg JETCO III. Dönem Toplantısı
  • Başlangıç Tarihi: 2017-03-20
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-03-21
  • Etkinlik Yeri: Ankara Ekonomi Bakanlığı

Sayı     : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Türkiye-Lüksemburg JETCO III. Dönem Toplantısı Hk.

 

SİRKÜLER:2017-048

Sayın Üyemiz,

*Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıda; Türkiye-Lüksemburg Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (JETCO) III. Dönem Toplantısı'nın, Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve Lüksemburg Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider eş başkanlıklarında, 20-21 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ve bahse konu toplantı ve hazırlık çalışmalarında faydalanılması amacıyla Bakanlıklarının görev ve yetki konularına giren konularda kaydedilen gelişmeleri ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bilgi notlarının hazırlandığı ifade edilmiştir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında yaşadıkları sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notlarının (firmalardan gelen orijinal sorun formlarıyla birlikte), 8 Şubat 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Meclisimize ve dogacanormanci@tim.org.tr ile tim@tim.org.tr e-posta adreslerine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 Sayfa)