Türkiye-Macaristan ll. Afrika İş Forumu

Türkiye-Macaristan ll. Afrika İş Forumu
  • Başlangıç Tarihi: 2019-02-13
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2019-02-13
  • Etkinlik Yeri: İstanbul

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYE.2019/115-00210 18/01/2019
Konu: Türkiye-Macaristan ll. Afrika İş Forumu Hk.


SİRKÜLER:2019-27


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, Afrika kıtası ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi stratejisi kapsamında DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri, Türk özel sektörünün Afrika kıtasına yönelik yatırımlarının artırılması ve ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla üçüncü ülkelerle işbirliklerinin oluşturulduğu faaliyetler düzenlemekte olduğu bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto'nun onurlandırmalarıyla "Türkiye-Macaristan II. Afrika İş Forumu"nun 13 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da
düzenlenecek olduğu ve mekan bilgisinin bilahare iletileceği belirtilmektedir.


Anılan yazıda devamla, Afrika ülkeleriyle ticaret, müteahhitlik ve yatırım ilişkisi olan Türk ve Macar özel sektör temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluş yetkililerinin bir araya gelerek Sahra Altı Afrika'da özellikle, tarım ve tarım teknolojileri, gıda sanayi, su yönetimi ve arıtma, sağlık, inşaat, bilgi teknolojileri ve enerji alanlarında ortak geliştirilebilecek projeler ve yatırımların istişare edileceği toplantıda Macar Eximbank’ı tarafından sağlanan ihracat destek hizmetleri ve finansmana ilişkin bilgiler verileceği vurgulanmaktadır.


Bu çerçevede, anılan foruma Afrika ülkeleriyle halihazırda yatırım ve ticari ilişkisi olan veya geliştirmek isteyen firma/kurum temsilcilerinin 1 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilirnFormu/837/12118 bağlantısında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


İletişim: Aydan Er, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
E-posta: africa@deik.org.tr Tel: 0212 339 50 72


Ekleri:
1-Macar Firma Profilleri
2-Taslak Program