Mısır Kayıt Sistemi Anket Formu

Mısır Kayıt Sistemi Anket Formu
  • Başlangıç Tarihi: 2017-01-30
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-02-19
  • Etkinlik Yeri: Ankara Ekonomi Bakanlığı

Sayı     :30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  :Mısır Kayıt Sistemi anket Formu Hk.

 

SİRKÜLER:2017-041

Sayın Üyemiz,

*Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, Mısır taralından 16 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, uygulanan zorunlu kayıt sisteminin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasına (AHM) taşınmasının doğurabileceği etkilerin değerlendirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda, Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın Kayıt Sistemi kapsamında karşılaştıkları sorunların tespit edilebilmesi için firmalarımız tarafından cevaplandırılmak üzere Ekonomi Bakanlığı tarafından bir anket hazırlanmıştır. Söz konusu anket formuna http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.efm?ID=33 linkinden ulaşılabilmekte olup, anket formunun 19 Şubat 2017 tarihine kadar doldurulması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                            

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.