Chicago Boat Show Sektörel Ticaret Heyeti 2019

Chicago Boat Show Sektörel Ticaret Heyeti 2019
  • Başlangıç Tarihi: 2019-01-09
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2019-01-13
  • Etkinlik Yeri: ABD / Chicago

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1398-03194 03/09/2018
Konu: Chicago Boat Show Sektörel Ticaret Heyeti 2019 Hk.


SİRKÜLER:2018-311


Sayın Üyemiz,
- İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya
çıkartılmıştır.


Chicago / ABD'de 9 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Chicago Boat Show" Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda, 8 -11 Ocak 2019 tarihleri arasında Chicago / Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesi planlanmaktadır.


Söz konusu Ticaret Heyeti programının, iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren yat ve ekipman ihracatçılarının ürünlerini ve faaliyetlerini Amerika'da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmektedir.


Bahse konu heyet programı 2011/1 Sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerlendirilecek ve katılımcı firmalarımız ulaşım, konaklama ve tanıtım harcamaları üzerinden %50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabilecek lerdir.


Türk yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan heyet programı çerçevesinde Türk ve Amerikalı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi, muhatap kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.


Söz konusu organizasyonun gerçekleştirilmesini terninen heyet programına katılmak isteyen üyelerinizin ekte yer alan kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 17 Eylül 2018 Pazartesi günü saat mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta: gemi@iib.org.tr — faks: 0212 454 05 01) göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Murat KARAPINAR
Genel Sekreter


Eki: Katılımcı Başvuru Formu