Futurallia Tunisia 2018 İş Formu

Futurallia Tunisia 2018 İş Formu
  • Başlangıç Tarihi: 2018-11-14
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2018-11-16
  • Etkinlik Yeri: Tunus / Laico

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1306-03011 09/08/2018
Konu: Futurallia Tunisia 2018 İş Formu Hk.


SİRKÜLER:2018-292


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda,Tunus Büyükelçiliğimizden gönderilen bir yazıya atıfla, Tunus İşadamları Konfederasyonu’nun (CONECT International) ülkemiz işadamlarından oluşan bir heyeti 14-16 Kasım 2018 tarihleri arasında başkent Tunus'ta Laico Otel'de düzenlenecek olan 22.FUTURALLIA İş Forumu’na (FUTURALLIA TUNISIA 2018) davet eteği bildirilmektedir.


Yazının devamında, CONECT Başkanı Tarek CHERIF'in (Fahri Konsolosumuz) Büyükelçilimize forumun çok önemsendiğini, özellikle Türk-Tunus ortak işbirliğinin Afrika'ya açılımı bakımından ayrı önemi haiz olduğunu, şu ana kadar 20'ye yakın Afrika ülkesinden 300'ün üzerinde birlik ve işadamları kurumlarından katılım teyidi alındığını, Türkiye' nin münhasıran katılımına özel önem verildiğini ve programda özel yer tahsis edilmek istendiğini vurgulamış olduğu kaydedilmektedir. İlgili Forum'a dair CONECT Başkanının tevdi ettiği broşür ve program ekte iletilmektedir,


Yazıda ayrıca, Tunus Büyükelçiliğimizin de Türk firmalarımızın anılan foruma katılımının Türk-Tunus ortak işbirliği için önemli olduğu ifade edildiği belirtilmiştir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter V.


Eki: Orijinal Yazı