Seafood Expo Global 2019

Seafood Expo Global 2019
  • Başlangıç Tarihi: 2018-04-07
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2018-04-09
  • Etkinlik Yeri: Belçika / Brüksel

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1294-02991 08/08/2018
Konu: Seafood Expo Global 2019 Hk.


SİRKÜLER:2018-291


Sayın Üyemiz,
- İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya
çıkartılmıştır.


Brüksel/Belçika'da 07-09 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo Global-Global Su Ürünleri 2019 Fuarı'na yönelik olarak Genel Sekreterliğimizce 15. kez Türkiye Milli Katılımı organize edilmesi planlanmaktadır.


2019 yılında 27.si düzenlenecek olan Global Su Ürünleri Fuarı, su ürünleri sektöründe dünyanın en önemli fuarı olarak kabul edilmekte ve her yıl 1.700'ün üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapmaktadır. 2018 yılında, muhtelif deniz ürünleri üreticisi ve ihracatçısı 15 Türk firması, yaklaşık 600 m2'lik alanda, Türkiye milli katılımı adı altında, “Turkey:The Dreamland of Seafood” ve "Turkey: Discover the Potential" konseptiyle Türkiye adına yakışır bir ortamda ürünlerini ziyaretçilere sunma imkanı bulmuştur.


Bahse konu fuara ilişkin planlamanın sağlıklı olarak yapılabilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunma yıplanlayan üyelerinizin, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmiştir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLOĞLU
Genel Sekreter V.


Eki: Ön Başvuru Formu