Seafood Expo North America 2019

Seafood Expo North America 2019
  • Başlangıç Tarihi: 2019-03-17
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2019-03-19
  • Etkinlik Yeri: ABD / Boston

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1024-02367 13/06/2018
Konu: Seafood Expo North America 2019 Hk.


SİRKÜLER:2018-221


Sayın Üyemiz,
- İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya
çıkartılmıştır.


Boston/ABD'de 17-19 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo North America — Kuzey Amerika Su ürünleri 2019 Fuarı'na yönelik olarak Genel Sekreterliğimizce 4. kez Türkiye Milli Katılımı organize edilmesi planlanmaktadır.


Amerika kıtasının, su ürünleri sektöründeki en önemli fuarı olarak kabul edilen söz konusu etkinliğe yönelik olarak 2016 yılından itibaren düzenlenen Milli Katılım organizasyonları ile su ürünleri sektöründe ABD pazarındaki payı çok az olan ülkemiz için pazara girişte önemli bir adım atılmıştır.


Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan Seafood Expo North America 2019 Fuarı'nın Milli Katılımcılarına, Genel Sekreterliğimizce;


➢ Stand alanı kiralanması
> Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı:, stand temizliği,
> Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi
> Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.


Bahse konu fuara ilişkin planlamanın sağlıklı olarak yapılabilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin, 29 Haziran 2018 Cuma günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, Genel Sekreterliğimizin O 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki: Ön Başvuru Formu