RF Firma Listesi Aralık Güncellemesi

RF Firma Listesi Aralık Güncellemesi
  • Başlangıç Tarihi: 2017-03-03
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-03-03
  • Etkinlik Yeri: Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği Erzurum

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : RF Firma Listesi Aralık Güncellemesi Hk.

 

SİRKÜLER:2017-029

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Bilindiği üzere, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatına müteallik olarak   4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, anılan ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri yapmaya mezun firmaları ihtiva eden ilgili listeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF tarafına iletilmektedir.

Bu bağlamda, GTHB'nin 11/01/2017 tarihli yazısı marifetiyle Bakanlığımıza intikal eden, 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla güncellenen vc 685 firmadan oluşan "Rusya Federasyonuma Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi" ile söz konusu listeye dahil olma talebi bulunan fakat gerekli kriterleri sağlayamayan firmaların durumlarını gösteren tablo sırasıyla Ek-1 ve Ek-2'de; 239 firmadan müteşekkil "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçıları Listesi" ile söz konusu listeye dahil olma talebi bulunan fakat gerekli kriterleri sağlayamayan firmaların durumlarını gösteren tablo ise sırasıyla Ek-3 ve Ek-4'te iletilmektedir. Mezkur yazıda; ayrıca, söz konusu listelerin ve Rusya Federasyonu Bitkisel Gıda Ürünleri İhracatçı Firma Listesine Dahil Olmak İsteyen Firmaların İzlemesi Gereken Prosedür'ün, Bakanlıkları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün ağ adresinde yer aldığı ve http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/İthalat-İhracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-İhracati bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla; güncellenen firma listelerinin RF tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulacağı belirtilmektedir. Ayrıca, mevcut listelerde yer alan bazı firmalar tarafından listeye girmek için yeniden başvuru dosyası gönderildiğinin tespit edildiği ifade edilmekte olup, listede yer alan firmaların tekrardan başvuru dosyası göndermelerine gerek olmadığı belirtilmektedir. Diğer taraftan, 2017 yılı Mart ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firma başvurularının, Prosedüre uygun olarak yerine getirilerek Genel Sekreterliğiniz tarafından en geç 3 Mart 2017 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmekte olup, firmalar tarafından söz konusu başvuruların doğrudan GTHB'ye yapılmaması önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

EKLER:

  1. Rusya Federasyonuna Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi
  2. Taze Meyve Sebze Listesine Girmek Üzere Başvuru Yapan Ancak Listeye Dahil Olamayan Firmalar
  3. Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Sebze, Kuru Meyve Türkiye İhracatçıları Listesi
  4. Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kum Sebze, Kuru Meyve Türkiye İhracatçıları Listesine Girmek Üzere Başvuru Yapan Ancak Listeye Dahil Olamayan Firmalar