3. Arap Tarımsal Yatırım Konferansı

3. Arap Tarımsal Yatırım Konferansı
  • Başlangıç Tarihi: 2017-02-27
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-02-28
  • Etkinlik Yeri: Sudan/Hartum

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu : 3. Arap Tarımsal Yatırım Konferansı Hk.

 

SİRKÜLER:2017-024

 

Sayın Üyemiz,

*T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazı ile, Merkezi Hartum'da bulunan Arap Tarımsal Yatırım ve Kalkınma Otoritesi (The Arab Authority for Agricultural Investment and Development-AAAID) tarafından "Our Food, Our Responsibility" temasıyla 27-28 Şubat 2017 tarihlerinde Hartum'da düzenlenecek olan 3.Arap Tarımsal Yatırım Konferansına ilişkin olarak, anılan kuruluşun Başkanı Mohammed Bin Obaid Al Mazrooei'nin Dünya Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği (WAIPA) Başkanı (Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı) Sayın Arda ERMUT ve TOBB Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU'na davet mektubu iletilmiş olduğu belirtilmekte, Bakanlığımıza söz konusu konferansa ilişkin bilgi sunulmaktadır.

Yazıda aynı zamanda, AAAID'in, Arap dünyasında "gıda güvenliği"nin sağlanması amacıyla bağımsız çokuluslu şirketler tarafından 1976'da Hartum'da kurulduğu, kuruluşun ekim işlemleri, hayvan üretimi, tarımsal süreçler vb. faaliyetleri de içeren Tarımsal Yatırım faaliyetleriyle ilgilendiği, diğer yandan gelir arttırıcı faaliyetler ve küçük ölçekli üreticilerin yenilenebilir kredi tedarik etmesine katkıda bulunduğu, araştırma kalkınma programlarını, üretim servislerini, teknoloji transferini ve hedef toplumlardaki kapasite gelişimi ve eğitimini desteklediği belirtilmekte olup, AAAID'ye ilişkin geniş bilgiye https://www.aaaid.org/en/aaaid-glance' adresinden ulaşmanın mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu konferansa ilişkin Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ve Sayın Arda ERMUT'a yazılan davet mektupları ve Hartum Büyükelçiliğimizden alınan yazının ekte iletilildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd.