Türkiye _ Sırbistan Tanıtım İş Formu

Türkiye _ Sırbistan Tanıtım İş Formu
  • Başlangıç Tarihi: 2017-08-24
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-08-25
  • Etkinlik Yeri: Sırbistan

Sayı    : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  :   Türkiye _ Sırbistan Tanıtım İş Formu Hk.

 

SİRKÜLER:2017-344

Sayın Üyemiz,

- T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.    

Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref FAKIBABA'nın teşrifleriyle 24-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Sırbistan'da Türkiye- Sırbistan Tarım İş Forumu'nun gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Malumunuz olduğu üzere, iki ülkenin tarım sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerine karşılıklı diyalog kurma imkanı sağlayan Tarım İş Forumları daha önce Gürcistan, İran, Ukrayna, Çekya, Azerbaycan, Arnavutluk, Afrika Kıtası ve Arap Dünyası ile başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu Tarım İş Forumunun Birlik üyelerinize duyurulması ve ayrıca birliğiniz ve/veya kurumunuz adına katılım sağlayacak, anılan ülkeyle iş yapabilme kapasitesine haiz temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgilerinin aşağıdaki tablonun doldurulması suretiyle 04.08.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar dispazar@tarim.gov.tr adresine ön kayıt yapılmasını teminen iletilmesi gerekmektedir.

Bahse konu Tarım İş Forumuna ilişkin program bilahare katılımcılara iletilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

İsim/Unvan

Şirket/Kurum İsmi

Faaliyet Alanı

Telefon

e-posta