Türkiye- Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Ikili İş Gorüşmeleri 13 Temmuz 2017, Hanoi

Türkiye- Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Ikili İş Gorüşmeleri 13 Temmuz 2017, Hanoi
  • Başlangıç Tarihi: 2017-07-12
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-07-13
  • Etkinlik Yeri: Vietnam / Hanoi

Sayı : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01
Konu : Türkiye- Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve
Ikili İş Gorüşmeleri 13 Temmuz 2017, Hanoi Hk.


SİRKÜLER:2017-277


Sayın Üyemiz,
- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


12-13 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun başkanlığında Hanoi'de düzenlenecek 7. Dönem KEK (Karma Ekonomik Komisyon) Toplantısı kapsamında 13 - Temmuz 2017 tarihinde Hanoi'de "Türkiye-Vietnam İş Konseyi Ortak Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri" düzenlenecektir.


Söz konusu toplantıda, dünyada yüksek büyüme oranına sahip ülkelerden biri olan Vietnam’ın sunduğu yatırım ve iş fırsatlarına yönelik bilgiler paylaşılacaktır. Türkiye ile Vietnam arasındaki ticaret hacmi ülkenin sunmuş olduğu fırsatlar göz önünde alındığında oldukça düşük kalmaktadır. Vietnam, özellikle altyapı, inşaat, turizm, ilaç ve gıda başta olmak üzere pek çok sektörde önemli fırsatlar sunmaktadır.


Anılan ziyarete ilişkin detaylar ve program tarafınıza bilahare iletilecektir. Bu bilgiler ışığında söz konusu etkinliğe Vietnam ile hâlihazırda iş yapan, iş yapmayı planlayan ve Vietnam'a yatırım ile ticaret imkânları konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm üyelerinizin katılımını diler, ziyarete katılmayı arzu eden firma temsilcilerinin DEİK (Ecem Mirzaloğlu, Tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) ile iletişime geçmeleri ifade etmektedir.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.