Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu  

Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu  
  • Başlangıç Tarihi: 2017-06-19
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-06-20
  • Etkinlik Yeri: Moğolistan

Sayı     : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu  : Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu  Hk.

 

SİRKÜLER:2017-233

Sayın Üyemiz,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır                                                                                    

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 19-20 Haziran 2017 tarihlerinde Moğolistan İş Konseyi 2. Forumu'nun "Asya Bölgesinde Ekonomik İşbirliğinin Desteklenmesi" temasıyla düzenleneceği kaydedilmekledir.

Bahse konu yazıda, Moğolistan, ÇHC. Rusya Federasyonu arasında ekonomik koridor kurulmasına dair bir mutabakat zaptının imzalandığı, Moğolistan Bozkır Yolu Programı, ÇHC İpekyolu Ekonomik Kuşağı, Rusya Federasyonu Trans-Avrasya Bölgesel Kalkınma insiyatiflerinin uyumlu hale getirildiği belirtilmekte, bu kapsamda Moğolistan İş Konseyi 2. Forumunda, kamu vc özel sektör, uluslararası kuruluşlar temsilcilerinin vc yatırımcıların bölgesel işbirliği, ticaret ve ekonomik kalkınma olanakları hakkında ayrıntılı görüşmeler yapmalarının beklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin özel sektör ve devlet temsilcileri de Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Moğolistan İş Konseyi 2. Forumuna davet edilmekte olup, toplantıya ilişkin bilgi notu ve gündemi ekte iletilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Hikmet MARAŞLI

Genel Sekreter V.

Şube Müdürü

 

                                                                                 

                                                                 

EK:

  1. Moğolistan İş Konseyinden Alınan Yazı (2 Sayfa)
  2. Bilgi Notu ve Gündem (4 Sayfa)