08 Mayıs 2017 Erzurum Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

08 Mayıs 2017 Erzurum Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri
  • Başlangıç Tarihi: 2017-05-08
  • Bitiş Tarihi Tarihi: 2017-05-08
  • Etkinlik Yeri: Erzurum Genel Sekreterlik Konferans Salonu

Sayı     : 30243495.TİM.DAİB.GSK.İHRUYG.2017/07.01

Konu   : 08 Mayıs 2017 tarihinde Erz Gen.Sek.Merk.Yap. Olan Eğt.Sem.  Hk.

 

 

SİRKÜLER:2017-212

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Genel Sekreterliğimiz ve Erzurum TSO organizasyonu ile, Erzurum'da İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artmasına. Dış Ticaret ile ilgili öğrencilerimizin, firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların, hu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirme ayrıca nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla,

8 Mayıs 2017 Pazartesi günii 13.00 - 17.00 saatleri arasında Geııcl Sekreterliğimiz Seminer Salonunda,

        1. İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları.

    2. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi,

       3. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

      4.   İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim,

      5. Ticarette Teknik Engeller

     6. Ülke Masaları, İran ve Irak Pazarına İhraç İmkânları,

Konularının işleneceği bir "Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyenlerin ek'teki katılım formunu doldurarak Genel Sekreterliğimizin 0 442 214 11 89 90 91 nolıı fakslarına veya tanitim@daib.org.tr  adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Melih LEYLİOĞLU

Genel Sekreter Yrd. 

 

 

 

Detaylı Bilgi İçin Tel:0 442 214 11 84 - (302)  www.daib.org.tr.

Ek1 Adet Katılım Formu