ABD GSP 2018 – 2019 Yıllık Gözden Geçirme Hk.

Anasayfa / Duyurular / ABD GSP 2018 – 2019 Yıllık Gözden Geçirme Hk.
ABD GSP 2018 – 2019 Yıllık Gözden Geçirme Hk.

Son Güncellenme Tarihi: 11/04/2019 15:03:54

SİRKÜLER:2019-163


Sayın Üyemiz,
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 4 Mart 2019 tarihinde ABD Başkanı tarafından Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması niyetinin Kongre'ye iletilmiş olduğu, bu tarihten itibaren en erken 60 gün sonra Türkiye'nin GTS kapsamından çıkarılacağına dair kararın yayımlanmasının beklendiği, ancak ülkemizin GTS kapsamından çıkarılmasının henüz resmileşmediği belirtilmektedir.


Söz konusu yazıda devamla, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 25 Mart 2018 tarihinde, 2018-2019 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GTS yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren ve bir örneği Ek-1'de yer alan duyurunun ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmektedir. Anılan duyuruda da görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan ülkelerin;


• GTS statüleri.
• Rekabet İhtiyacı Limit Muafiyeti (CNL Waiver) talepleri,
• GTS'den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri,
• "De minimis" muafiyeti itirazları
• Daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına
(Redesignation)


ilişkin tüm başvuruların 18 Nisan 2019 tarihine kadar ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) iletilmesi gerektiği iletilmektedir.


Konuyla ilgili olarak, Ek-2'de yer alan listelerin incelenmesinden ülkemiz için, "Rekabet ihtiyacı limitlerini aşan" ürünlere ait listede 3, "De minimis muafiyeti"ne ait listede 4 ve "GTS'den çıkartılmış ürünlerin yeniden GTS kapsamına alınmasına" konu olabilecek ürünlere dair listede ise 26 üründe Türkiye için başvuru imkanı olduğu görülmektedir.


Ayrıca, ülkemizin GTS'den faydalanıcı statüsündeki değişikliğin resmileşmemesinden dolayı ülkemiz menşeli ürünlerin GTS kapsamından faydalanmaya devam ettiği, bu itibarla, ithalatçıların eşyanın GTS kapsamında ithal edildiğini usulüne uygun olarak beyan etmeleri gerektiği hususunun belirtilmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.


Ekleri:
1- 2019 Ülke –Ürün Gözden Geçirme
2- Liste