Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Çalıştayı

Anasayfa / Duyurular / Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Çalıştayı
Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Çalıştayı

Son Güncellenme Tarihi: 10/01/2019 13:51:14

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYE.2019/34-00061 10/01/2019
Konu: Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi Çalıştayı Hk.


SİRKÜLER:2019-12


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nın 13 Aralık 2018 tarihinde ilan edilerek ilgili eylemlerden sorumlu kurumlar tarafından yürütülmeye başlandığı ve Programın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gerçekleştirilmesi öngörülen STB-12 sayılı eylemi kapsamında "Beş yıllık dönemi kapsayan Türkiye'nin Fikri Mülkiyet Stratejisinin Hazırlanması”nın planlandığı belirtilmektedir.


Anılan yazıda devamla, sınai mülkiyet haklarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve eylemlerin ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarının görüşleriyle Fikri Mülkiyet Stratejisi 2019-2023 hazırlanabilmesi amacıyla önceki strateji belgesi dikkate alınarak ekteki şablona göre en fazla 3 (üç) tespit ve iyileştirme önerisinin bildirilmesi istenmektedir.


Bilgilerinizi ve bu kapsamda ülkemiz sınai mülkiyet sisteminin iyileştirilmesine yönelik tespit ve önerilerinizin 11 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Meclisimize ve sektör@tim.org.tr mail adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki: Tablo