Coğrafi İşaretlerin Tespiti

Anasayfa / Duyurular / Coğrafi İşaretlerin Tespiti
Coğrafi İşaretlerin Tespiti

Son Güncellenme Tarihi: 10/01/2019 08:29:33

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYE.2019/30-00055 10/01/2019
Konu: Coğrafi İşaretlerin Tespiti Hk.


SİRKÜLER:2019-11


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Meclisimize iletilen bir yazıda, Avrupa Birliği ile süregelen işbirliği çerçevesinde bölgede öncelikli olarak tescil edilmesi uygun görülen coğrafi işaretlerin belirlenmesi için çalışmaların gerçekleştirildiği ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun tescillerin dikkate alınmasının yanı sıra söz konusu pazara ihracatı olan veya olabilecek coğrafi işaretlere öncelik verildiği bildirilmektedir. Anılan yazı ekinde yer alan ve AB mevzuatına uygun olduğu değerlendirilen coğrafi işaretler ilişiktedir.


Bahse konu yazıda devamla, ilgili pazarda taklitleri olan coğrafi işaretlerimiz varsa bunların da tespit edilerek öncelikli olarak koruma altına alınmasının önem arz ettiği ayrıca belirtilmektedir.


Bu çerçevede, ekli listede yer alan ürünlere ilişkin olarak ihracat durumu, imkanı veya potansiyeli ile varsa AB pazarında taklitleri olan coğrafi işaretlerin mevcut olup olmadığına dair değerlendirmelerinizin 15 Ocak 2019 Salı günü mesai bitimine kadar Meclisimize ve sektor@tim.org.tr adresine iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki: Coğrafi İşaret Listesi