Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatları

Anasayfa / Duyurular / Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatları
Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatları

Son Güncellenme Tarihi: 10/01/2019 08:22:14

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYE.2019/32-00057 10/01/2019
Konu: Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatları Hk.


SİRKÜLER:2019-9


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Bulgaristan'a giriş yapacak bitki, bitkisel
ürünn ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com mail adresine gönderilerek yazılı ön bildirim yapılması gerektiği; bu kapsamda,

- 2019 yılı Haziran ayına kadar bir veri tabanı oluşturulacağı ve anılan veri tabanı
sayesinde sınırdaki işlemlerin hızlandırılacağı,


- 2019 yılının ikinci yarısından sonra ise TRACES' de bitki ve bitkisel ürünler için kullanılan "Common Health Entry Document" olarak adlandırılan belgenin kullanılmasına başlanacağı,


- 1 Ocak 2019 itibariyle mail ile ön bildirimde bulunmayan firmalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı ve bu firmaların işlemlerinin ön bildirimde bulunan firmaların işlemlerinin tamamlanmasına kadar bekletileceği, ifade edilmektedir.


Anılan yazıda devamla, Bulgar makamlarınca ön bildirim uygulaması kapsamında talep edilen belgelerin araçların hudut kapısına ulaştığında kontrol edilen belgeler ile aynı olduğu, ilave bir bilgi ya da belge talep edilmeyeceğinin anlaşıldığı, ihracatçılarımıza herhangi bir yük getirmeyeceği, aksine hudut kapısında beklemeleri azaltılabilecek bir uygulama olduğunun değerlendirildiği de ayrıca belirtilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.