Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Anasayfa / Duyurular / Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları
Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Son Güncellenme Tarihi: 09/10/2018 14:49:09

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1628-03621 09/10/2018
Konu: Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Hk.


SİRKÜLER:2018-357


Sayın Üyemiz,
- T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni
aşağıya çıkartılmıştır.


Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde işleme Rejimi Genelgesi ile belirlenmiştir.


Bu kapsamda, 08/1 0/201 8 tarihinde söz konusu Genelgeye dercediIen geçici 3'üncü madde marifetiyle, hayvansal yem ihracatını öngören DİİB'ler kapsamında 14/08/2019 tarihine kadar mısır ithalatında dönemsel kısıtlama şartı kaldırılmış olup, yine aynı tarihe kadar anılan DİİB'ler kapsamında mısır ve arpanın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması ve söz konusu ithal edilen ürünlerin ihraç edilecek mamül madde bünyesinde kullanılması şartı getirildiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.