Dış Ticaret Eğitimleri Duyurusu

Anasayfa / Duyurular / Dış Ticaret Eğitimleri Duyurusu
Dış Ticaret Eğitimleri Duyurusu

Son Güncellenme Tarihi: 09/10/2018 07:33:51

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1616-03599 08/10/2018
Konu: Dış Ticaret Eğitimleri Duyurusu Hk.


SİRKÜLER:2018-355


Sayın Üyemiz,
- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nden alınan yazı
metni aşağıya çıkartılmıştır.


TRA1 Düzey 2 Bölgesinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak bu çerçevede bölgemizdeki KOBİ'lerin yurtdışında uygun pazarlar bulmaya dönük çalışmalar yapmasına katkı sunmak amacıyla ihracat yapma isteğinde olan firmaların veya hâlihazırda ihracat yapan ancak ihracat payını arttırmak isteyen firmaların dış ticarete ilişkin bilgilerini geliştirmek üzere, Ajansımız tarafından aşağıda eğitim yeri ve tarihleri belirtildiği şekilde ücretsiz 4'er günlük uygulamalı dış ticaret eğitimleri düzenlenecektir.


Eğitimlerin kontenjanı 30 kişi ile sınırlı olup, başvurular değerlendirilerek eğitimlere katılacak kişiler belirlenecektir. Başvuru yapmak isteyenlerin Ajansımız Hizmet Binasına veya Erzincan ve Bayburt Yatırım Destek Ofislerine şahsen başvurmaları gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


                         Eğitim Yeri                                     Eğitim Tarihi
ERZURUM   KUDAKA Hizmet Binası              30-31 Ekim-01-02 Kasım 2018
ERZİNCAN   Erzincan Yatırım Destek Ofisi     05-08 Kasım 2018
BAYBURT    Bayburt Yatırım Destek Ofisi       13-16 Kasım 2018