Singapur

Son Güncellenme Tarihi: 17/09/2018 09:21:03

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1473-03350 14/09/2018
Konu: Singapur Hk.


SİRKÜLER:2018-331


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


T.C. Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Singapur'un lojistik açıdan bulunduğu konumu ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olduğu, yıllık olarak 373 milyar dolar gerçekleştirdiği ve bu ithalatın yarısından fazlasını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmekte olduğu, bu özelliği nedeniyle, yüksek gelir düzeyine sahip tüketicilerden oluşan dinamik iç pazarının yanı sıra, özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Vietnam gibi bölge ülkelerine açılabilme noktasında pek çok yabancı firma tarafından bölgesel merkez olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Diğer yandan, 300 milyar dolar gibi büyük bir gayri safi milli hasıla ve 53000 ABD doları kişi başına gelire sahip olduğu düşünüldüğünde, kayda değer bir iç pazara sahip olduğu bildirilmektedir.


Anılan yazıda devamla, ihracatçı firmalarımızın gerek Günay Doğu Asya ülkeleri
pazarlarına açılmaları gerekse iç pazarda paylarını artırma noktasında Singapur'a odaklanmalarının yararlı olacağı düşünüldüğü, düzenlenen fuarların sadece Singapur' un pazarına hitap etmeyip bölgesel nitelik taşıması, bölge ülkelerinden de ziyaretçi çekmesi nedeniyle, firmalarımızın İhracatçı Birlikleri bünyesinde yürütülen URGE projeleri ve/veya sektörel ticaret heyetleri kapsamında küme halinde Singapur'da düzenlenen fuarlara stand ile katılarak firmalarını ve ürünlerini tanıtmaları büyük önem arz ettiği, daha sonraki aşamada ise çevre ülkelere yönelik olarak bölge irtibat ofisi açmaları faydalı olacağı ifade edilmektedir.


Bu çerçevede, farklı sektörlerde gösteren ihracatçı firmalarımızın Singapur ve Güney Doğu Asya ülkeleri pazarlarına açılmalarına yönelik olarak hazırlanan içinde pazara giriş bilgileri, potansiyel ürünleri, fuarları, İhracat-İthalat rakamları ile süpermarket ve ithalatçı irtibat bilgilerinin de yer aldığı,


Singapur İhracat Rehberi (2018)
Singapur'a Yatırım Rehberi (2018)
Singapur Gıda Sektörü Ülke Raporu (2018)
Singapur Medikal Sektörü Ülke Raporu (2018)
Singapur Müteahhitlik Sektörü Ülke Raporu (2018)
Singapur Çelik Sektörü Ülke Raporu (2018)
Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu (2018)
Singapur Kuyumculuk Sektörü Ülke Raporu (2018)
Singapur'da Düzenlenen Fuarlar (2018-2019)

Bilgileri ve ekte yer alan rapor ile ilgilenebilecek ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki:

Yazının ekine bu  https://we.tl/t-VoBAETbSwy adresten ulaşabilirler