2006-7 Sayılı Tebliğ

Anasayfa / Duyurular / 2006-7 Sayılı Tebliğ
2006-7 Sayılı Tebliğ

Son Güncellenme Tarihi: 14/09/2018 12:23:15

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1472-03349 14/09/2018
Konu: 2006-7 Sayılı Tebliğ Hk.


SİRKÜLER:2018-330


Sayın Üyemiz,
- Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 01/09/2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de ( Tebliğ No: İhracat 2006/7 ) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2018/6 ) marifetiyle,

• "Mısır Kırıkları ( Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın, Yuvarlatılmış GTİP: 1104.23.40.00.00; Diğerleri- GTİP: 1104.23.98.00.00 )"


• "Arpa kırıkları (Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde, ufalanmış olsun olmasın GTIP: 1104.29.04.00.00; Yuvarlatılmış GTİP; 1104.29.05.00.00; Diğerleri GTİP: 1104.29.08.00.00)",

• "Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; Buğday yassılaştırılırmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11 ; Flokon halindeki taneler GTİP:
1104.19.10.00.12; kabuğu veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; Yuvarlatılmış GTİP: 1104.29.30.00.00., sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; diğerleri GTİP: 1104.29.81.00.00 )"


ürünlerinin İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklendiği bildirilmiştir.


Bu kapsamda, sözkonusu ürünlerin ihracatında sadece koordinatör Birlik olarak Genel Sekreterliğimiz tarafından kayıt verilmesi uygun görülmüş olup, anılan ürünlerin ihracatını gerçekleştirmek isteyen firmaların başvuru dilekçesi, beyanname taslağı, ihracat faturası ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere, (OAİB)Genel Sekreterliğine başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.