Mevzuat Değişikliği – Hong Kong

Anasayfa / Duyurular / Mevzuat Değişikliği – Hong Kong
Mevzuat Değişikliği – Hong Kong

Son Güncellenme Tarihi: 10/08/2018 11:57:34

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1311-03022 10/08/2018
Konu: Mevzuat Değişikliği – Hong Kong Hk.


SİRKÜLER:2018-294


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alman bir yazıda Hong Kong Ticaret Müşavirliğimizden gelen bir yazıya atıfla, Hong Kong (HK)'a gelen veya HK' dan ayrılan gerçek kişilerin, beraberlerinde bulundurdukları büyük miktarlı para ve devredilebilen, piyasası olan, alınıp satılabilen, ciro edilebilir borç araçları, bono, tahvil ve benzeri kıymetli evrakı (örneğin toplam değeri 120.000 FIK Dolarını aşanlar) yazılı olarak deklare etme zorunluluğunu getiren "Cross-boundry Movement of Physical Currency and Bearer Negotiable Instruments Or dinance (Chapter 629)"in 16 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.


Söz konusu Kanuna www.eustoms.gov.hk/en/enforcement/cds/Index.html adresinden ulaşılmaktadır.


Ayrıca, bahsekonu Kanun çerçevesinde;


- Aşağıda yer alan 13 belirlenmiş kontrol noktaları yoluyla, yüksek miktarlı para ve kıymetli evrak ile HK'a ulaşan kişiler, Kırmızı ve Yeşil Hat Sistemindeki Kırmızı Hattı (Red Charnel) kullanarak Gümrük memuruna yazılı deklarasyon vermek zorundadır.


Belirlenmiş kontrol noktalarını kullanmaksızın, HK'dan ayrılmak üzere olan veya HK'a ulaşan kişiler, gümrük memurunun, beraberinde yüksek miktarlı para veya kıymetli evrak taşyıp taşımadığına yönelik bildirimde bulunma talebi üzerine, taşımaları halinde yazılı deklarasyon yapmak zorundadır.


- Deklarasyon Formları gümrük varış holündeki Kırmızı Kanal’da hazır tutulacak, aynı zamanda Customs and Excise Department (C&ED) web sitesinden de erişimi mümkün olacaktır.


- Kargo sevkiyatlarında ithalatı ve ihracatı yapılan para ve kıymetli evraklar için C8ED web sitesinden erişilebilen, Currency and Bearer Negotiable Instruments Declaration System yoluyla ön deklarasyon yapılmak zorundadır.


- Karma uymayanlar maksimum 500.000 HK Doları para cezası ve 2 yıl hapis cezasına maruz kalacaktır.


- Deklarasyonu vermeyen ve vermediği ilk kez tespit edilen kişiler, geçmişte para
aklama veya teröre finans sağlama gibi suçlamalara tabi olmamaları halinde 2.000 HK dolar ödemeye mahkûm edilebilirler.

- Kamuya, ziyaretçilere ve ticaret yapanlara yardımcı olmak amacıyla, Kanunun yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sonraki ilk 3 ay içerisinde, Kanuna uymayanlara mümkün olduğu ölçüde yazılı uyarı verilecektir. Suçun tekrar edilmesi veya kişinin para aklama veya teröre finans sağlama eylemi içinde bulunduğuna ilişkin şüphenin bulunması durumunda yazılı uyarı verilemeyecek, Kanun çerçevesindeki yaptırımlar uygulanacaktır.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Belirlenmiş Kontrol Noktaları
1- Lo Wu Control point
2- Hung Hom Station
3- Man Kam ToBoundary Control Point
4- Sha Tau Boundary Control Ponit
5- Hong Kong – Macau Ferry Terminal
6- China Ferry Terminal
7- Lok Ma Chau Boundary Control Point
8- Hong Kong Internatinoal Aiport
9- Tuen Mun Ferry Terminal
10- Shenzhen Bay Port Hong Kong Port Area
11- Lok Ma Chau Spur Line Control Point
12- Kai Tak Cruise terminal
13- Occan Terminal