BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırımlar

Anasayfa / Duyurular / BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırımlar
BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırımlar

Son Güncellenme Tarihi: 08/08/2018 09:05:27

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1292-02976 08/08/2018
Konu: BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırımlar Hk.


SİRKÜLER:2018-290


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının kapsamının genişletildiği ve BMGK kararlarını iç hukukumuza dereceden "Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi Kararları Çerçevesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine Uygulanacak Yaptırımlar Hakkındaki 20/2/2017 Tarihli ve 2017/9950 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe girdiği bildirilerek İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yapacakları işlemlerde buna göre önlem alması ve Kuzey Kore'ye sevkiyatı yasaklanan ürünlerin ihracatına onay verilmemesi talimatandırılmıştır.


Bu çerçevede, 27., 28., 29., 38., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85.,86., 87., 88. ve 89. fasıllar e-Birlik sisteminde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine (Kuzey Kore) yapılacak ihracatta kısıtlanmış olup, ihracat kaydı için başvuru halinde, başvuruyu değerlendirip, Makamlarının mezkur talimatlarında belirtilen hususlar dahilinde işlem yapmak üzere İMMİB Genel
Sekreterliği yetkilendirildiği ifade edilmiştir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter V.