ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları

Anasayfa / Duyurular / ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları
ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları

Son Güncellenme Tarihi: 07/08/2018 15:20:00

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1289-02962 07/08/2018
Konu: ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları Hk.


SİRKÜLER:2018-289


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 04/08/2018 tarihli ve 2018/14185097 sayılı yazıya atıfta, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın 1 Ağustos 2018 tarihinde, Türkiye'de yargı süreci devam eden bir şahsın yakalanmasını ve tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit GÜL hakkında yaptırım kararı aldığından bahisle;


Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hiçe sayan, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.


Aynı yazıda devamla, ABD Adalet Bakanı Jeff SESSIONS ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. NIELSEN'e ilişkin olarak, diğer tedbirlerin yanında Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasına yönelik tedbirlerin alınması talep edilmektedir.


Bu itibarla, ABD Adalet Bakanı Jeff SESSIONS ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. NTELSEN'in kendileri ve/veya sahibi, ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter V.