Rekabet Avantajı

Anasayfa / Duyurular / Rekabet Avantajı
Rekabet Avantajı

Son Güncellenme Tarihi: 11/07/2018 07:14:18

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1135-02654 10/07/2018
Konu: Rekabet Avantajı Hk.


SİRKÜLER:2018-253


Sayın Üyemiz,
- T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, çelik ve alüminyum ithalat ı na karşı 1962 yılına ait Trade Expansion Act'in Section 232 ("Bölüm 232") kapsamında sırasıyla % 25 ve % 10 ek vergi getirilmiştir. Söz konusu çelik önlemlerinden Avustralya tam muaf, Güney Kore, Arjantin ve Brezilya bir kota kapsamında muaf tutulmuş olup, alüminyum önlemlerinden Avustralya tam muaf, Arjantin bir kota kapsamında muaf tutulmuştur.


Söz konusu önlemler, ülkemiz dahil birçok ülke tarafından özünde bir korunma önlemi olarak görülmüş olup, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma) kapsamında ABD'den istişare talep edilmiştir. Ancak, ABD tarafı söz konusu önlemlerin korunma önlemi olmadığı gerekçesiyle söz konusu istişare taleplerini reddetmiştir. Söz konusu Anlaşma, istişarelerden bir sonuç alınmaması halinde "esaslı bir menfaati" bulunan ülkeler tarafından söz konusu önlemlere eşdeğer bir karşı önlem alınmasına cevaz vermektedir. Bu kapsamda, ülkemiz dışında, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika ve Rusya tarafından ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatında aldığı önlemlere karşı bir önlem alınacağına ilişkin bildirimler DTÖ'ye yapılmıştır.


Nitekim, ülkemizce 22 kalem üründe alınan karşı önlem 25/6/2018 tarihli ve 30459 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de "Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünler in İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması"na Dair 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Diğer ülkelerce resmi olarak açıklanan karşı önleme tabi olacak ürünlere ilişkin listeler aşağıdaki linklerde yer almaktadır.


Avrupa Birliği: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009- DP.aspx?Ianguage=E&CatalogueldList=245249&CurrentCatalogueldIndex =0&FulITextHash =371857150&HasEnglish Record=True& HasFrenchRecord =True&HasSpani sh Record=False


Çin Halk Cumhuriyeti:https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?Ianguage=E&CatalogueldList=244237&CurrentCatalogueldIndex =0&FulITextHash=371857150&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord =True&HasSpanishRecord=True


Hindistan: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-
DP.aspx?Ianguage=E&CatalogueldList=246009&CurrentCatalogueldIndex =0&FulITextHash=371857150&HasEnglishRecord.True&HasFrenchRecord =True & HasSpanishRecord=True

Kanada: https://www.fin.gc.ca/Access/tt- it//cacsap-cmpcaa-1eng.asp


Meksika: http://diariooficial.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle.php?codigo=
5525036&fecha=05/06/2018


Ayrıca Amerikan Metal Üreticileri ve Kullanıcıları Koalisyonu tarafından yayımla nan özet tablo http://www.aiis.org/wp-content/uploads/2018/06/Retaliatory-Tariffs-by-Count ry-6.18_0.pdf adresinde yer almaktadır.


Bilgilerini ve söz konusu gelişmeleri ilgili firmalara, bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerin söz konusu ülkelere ihracatında ABD menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLOĞLU
Genel Sekreter V.