BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Anasayfa / Duyurular / BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı
BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Son Güncellenme Tarihi: 12/06/2018 14:29:32

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/1013-02351 12/06/2018
Konu: BM AEK Çalışma Grubu Toplantısı Hk.


SİRKÜLER:2018-218


Sayın Üyemiz,
- T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ticaret Komitesi' ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 65 inci toplantısı 25-27 Haziran 2018 tarihleri arasında Cenevre/İsviçre’de gerçekleştirilecektir.


Bahse konu toplantıda gündeme alınacak olan konular ve ilgili belgeler http://www.unece.org/index.php?id=47822#i adresinde yer almaktadır. Bu çerçevede, gündem konuları ve ilgili belgelere ilişkin ülkemiz görüş ve teklifleri Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacaktır.


Bilgilerini ve konuya ilişkin olarak ilgili ihracatçı birlikleri görüşlerinin İngilizce ve Türkçe olarak, en geç 14/06/2018 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (bir örneğinin ballid@ekonomi.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi (Bu süre içerisinde herhangi bir cevap alınamaması halinde, keyfiyet, "İlave edilecek bir husus bulunmamaktadır." şeklinde değerlendirileceği) ifade edilmektedir.


Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.


Melih LEYLOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki: KKÜ 65. Uzmanlar Grubu Toplantısı Gündemi