ABD GSP 2018-2020 Süreler

Anasayfa / Duyurular / ABD GSP 2018-2020 Süreler
ABD GSP 2018-2020 Süreler

Son Güncellenme Tarihi: 14/04/2018 09:53:54

Sayı: 30243495-TİM.DAİB.UYGUYE.2018/696-01498 13/04/2018
Konu: ABD GSP 2018-2020 Süreler Hk.


SİRKÜLER:2018-153


Sayın Üyemiz,
- Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazı metni aşağıya çıkartılmıştır.


T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ABD Başkanı Trump' ın 23 Mart 2018'de imzaladığı, Federal Yönetime 2018'in kalan kısmında harcama yetkisi veren (H.R. 1625) "the Consolidated Appropriations Act, 2018" ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda GSP' nin süresi geriye dönük 1 Ocak 2018'den itibaren 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış; ayrıca, gözden geçirme süreleri, süreçleri, usul ve esasları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir ifadelerine yer verilmiştir.


Konu hakkında ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde "Federal Register"da yayımlanan; 2017-2018 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GSP yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren duyuru Ek-1'de yer almaktadır. Duyurunun incelenmesinden de görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan GYÜ' lerin GSP statüleri, "CNL waiver" talepleri, GSP' den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri, "de minimis waiver" itirazları, daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GSP kapsamına alınması taleplerini içeren tüm başvuruların 16 Nisan 2018'e (EST-gece yarısı) kadar USTR'a iletilmesinin gerekmekte olduğu vurgulanmaktadır.


Diğer taraftan, Ek-2'de yer alan ayrıca özeti aşağıda sunulan listelerin incelenmesinden "de minimis waiver"a ait listede ülkemiz için üç üründe, "redesignation" olabilecek ürünlere dair listede ise 19 üründe


• ("Liste II- De minimis waiver" da 0710.80.50-Domates, 2833.29.40-Krom Sülfat,
2840.11.00-Rafine Boraks için;


• "List III-Redesignation" da ise 0802.51.00-Antep Fıstığı, 0804.20.60-Taze, Kuru İncir, 0813.10.00 Kuru Kayısı. 0910.99.40-Mercankösk, 1806.20.22- Çikolatalar, 1901.20,05-Fırıncılık karışımları, 2008.99.28- işlenmiş İncir, 2515.12.20- Travertenler, 2810.00.00-Borik Asit, 2840.19.00-Rafine Boraks, 6801.00.00-Tabii taşlar, 6802.21.10-Mermer, Traverten, 6802.91.20-Mermer, Traverten, 6802.91.25- Mermer, Traverten, 7113.19.50-Kıymetli Metaller, 7408.19.00- Bakır Teller, 7413.00,10-Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar, 7413.00.50-Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar, 7413.00.90-Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar.


Türkiye için başvuru imkânının olduğu görülmektedir.

Öte yandan, söz konusu başvuruların olması durumunda “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar” çerçevesinde İhracatçı Birliklerinin avukatlık ve/veya danışmanlık hizmet satın alımları desteklenmektedir.


Bilgilerinize arz/rica ederim.


Melih LEYLİOĞLU
Genel Sekreter Yrd.


Eki..:
1-GSP-2018 – 06783
2-kaynak